flag Судова влада України

Аналіз стану розгляду звернень громадян територіальним управлінням Державної судової aдміністрації України в Одеській області

                                                           АНАЛІЗ

стану розгляду про звернення громадян що надійшли

Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Одеській області проведено узагальнення стану роботи  по розгляду звернень громадян.

Робота зі зверненнями громадян ТУ ДСА України у Одеській області здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, Інструкції з діловодства по зверненнях громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації,  затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348, Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та методичних рекомендацій ДСА України по організації та веденню роботи зі зверненнями громадян.

На протязі серпня – першої декади жовтня 2015 року до територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області надійшло 33 скарг (заяв) на дії суддів, працівників судів, організацію роботи суду.

Найбільше надходження скарг (заяв) на дії суддів, працівників суду та організації роботи суду - Приморського районного суду м. Одеси  - 15 скарг (заяв); Київський районний суд м. Одеси – 3 скарги (заяви); Котовський міськрайонний суд Одеської області – 5 скарги (заяви); Одеський окружний адміністративний суд Одеської області – 4 скарги (заяви); Балтський районний суд Одеської області – 1 скарга (заява); Березівський районний суд -1 скарга (заява);Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області - 1 скарга (заява); Малиновський районний суд м. Одеси – 1 скарга (заява); Комінтернівський районний суд Одеської області – 1 скарга (заява); Южний міський суд Одеської області - 1 скарга (заява);.

Приморський районний суд м. Одеси:

1.     06.08.2015 року №3-П-М/15 надійшло звернення від ГУ ПФУ України в Одеській області Савич Д.Д. на дії судді. Роз’яснено стосовно оскарження дії судді – до ВКК суддів України.

2.     11.08.2015 року №2-К-118/15 надійшла від ДСА України заява Кіркітана Д. на дії та рішення судді. Роз’яснено стосовно оскарження судових рішень, а дії судді – до ВКК суддів України.

3.   13.08.2015 року № 2-К-120/15 скарга Кутікова В.О. щодо винесення рішення суддею Шликова С.П. по цивільній справі. Роз’яснено, що питання стосовно правомірності дій та рішень суддей здійснюється ВКК суддів України, судом вищестоящої інстанції.

4.     20.08.2015 року №3-К-123/15 надійшла від ДСА України скарга Кіркілана Д.А. щодо неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами. Направлявся лист ТУ керівнику апарату для встановлення причин не направлення судової повістки заявнику. Проведено службову перевірку, зауважено працівникам суду про недопущення в подальшому вимог законодавства та Інструкції з діловодства, секретарю судового засідання оголошено догану.

5.     20.09.2015 №2-К-122/15 надійшла від ДСА скарга Кутікова від 13.08.2015 року. Надали відповідь заступнику ДСА що, 18.08.2015 року вих..2-К-9944/15 відповідь направлена скаржникові.

6.   26.08.2015 №2-Т-125/15 надійшла скарга від ТДВ «Альянс Україна» на дії працівників суду щодо надання копій судового рішення. У ході розгляду скарги копію судового рішення направлено заявникові. Також встановлено порушення строків направлення постанови про адміністративне правопорушення про що надіслано лист керівнику апарату. У відповідь ТУ зазначено, що недоліки усунені, апарату суду вказано на неприпустимість подібного в подальшому.

7.     26.08.2015 року №2-Т-126/15 надійшла скарга від ТДВ «Альянс Україна» на дії працівників суду щодо надання копій судового рішення. Направлявся лист ТУ в.о. керівника апарата для встановлення причин не направлення постанови. Проведено службову перевірку, зауважено працівникам суду про недопущення в подальшому вимог законодавства та Інструкції з діловодства. Скаржнику була направлена копія постанови про адміністративне правопорушення.

8.      07.09.2015 року №Г-133/15 надійшла скарга від Годняк І.С. щодо неналежного виконання службових обов’язків посадовими особами та на дії судді. Роз’яснено стосовно оскарження дії судді – до ВКК суддів України. За інформацією керівника апарату заявнику було роз’яснено причини перенесення судового засідання.

9.     29.09.2015 року №2-П-141/15 надійшла скарга від Павлюка Ю.М. на дії та бездіяльність апарату суду щодо отримання копії судового рішення та виконавчого листа. На підставі інформації керівника апарату представник заявника отримав копії процесуальних документів. Керівником апарату проведена оперативна нарада з метою дотримання законодавства, виконавської дисципліни під час виконання посадових обов’язків.

10.      29.09.2015 року №2-К-142/15 надійшла від ДСА України заява Кіркілана Д.А на дії апарату суду стосовно реєстрації скарги на рішення слідчого про закриття кримінального провадження. За інформацією керівника апарату скарга зареєстрована в КП «Д-3», справа має номер провадження, розглянута – ухвалою суду направлена на додаткове розслідування.

11.     01.10.2015 року №2-М-144/15 надійшло звернення від ПП «Мерідіан-2010» на дії працівників апарату суду щодо отримання процесуальної копії рішення. За інформацією керівника апарату рішення суду було відправлено заявнику 29.09.2015 року. На даний час справа знаходиться в апеляційному суді Одеської області.

12. 01.10.2015 року №2-Б-145/15 надійшло звернення Білоусової Т.В. на дії працівників апарату суду щодо отримання процесуальної копії рішення. За інформацією керівника апарату рішення суду було відправлено заявнику 29.09.2015 року. На даний час справа знаходиться в апеляційному суді Одеської області.

13. 05.10.2015 року №2-С-147/15 надійшла заява від Саврицького Н.М. на дії працівників апарату щодо чисельних звернень( п’ять звернень до суду) для отримання виконавчого листа. За інформацією керівника апарату був виписаний виконавчий лист та передано до відділу виконання рішень суду. Виконавчий лист тривалий час знаходився в суді  та після звернення ТУ щодо перевірки доводів громадянина, судом направлено відповідний документ на виконання до відділу ДВС.

14.   05.10.2015 року №2-Л-148/15 надійшла від ДСА України заява Лутченко Л.О. на  дії судді та організацію роботи суду щодо не надання відповіді на заяву до суду та сплаченого судового збору по справі. Згідно інформації керівника апарату відповідь на заяву була надана згідно діючого законодавства, та роз’яснено щодо первинна заява передана судді для вирішення питання.

15.  12.10.2015 року № 3-Л-151/15 надійшла від ДСА України заява Лутченко Л.О. на  дії судді та організацію роботи суду щодо не надання відповіді на заяву до суду та сплаченого судового збору по справі. Надана відповідь, що проведена перевірка, відповідь надсилалася 09.10.2015 року.

 

Київський районний суд м. Одеси:

 

1.     04.08.2015 року №2-Т-116/15 за належністю від Прокуратури Одеської області заява Троцького А.І. на дії судді Петренко В.С. щодо винесеної постанови про арешт. Відповіддю роз’яснення стосовно оскарження судових рішень до вище стоячих інстанцій, а дії судді – до ВКК суддів України.

2.  13.08.2015 №2-П-119/15 надійшла від Управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області на дії суддів Лунеченко О.А, Крикливого О.М. стосовно тривалого розгляду подання Приморського міжрайонного відділу кримінально-виковавчої інспекції. Відповіддю роз’яснено правомочій щодо дій та рішень суддей здійснюється ВКК суддів України.

3.     20.08.2015 року №2-Д-124/15 скарга від ДСА від засудженого Дендевича О.О. щодо організації роботи суду. Повторно роз’яснено щодо повноважень ТУ, оскарження рішень до судів вищої інстанції та ВКК суддів України.

Котовський міськрайонний суд Одеської області:

1.     28.08.2015 року №2-Л-127/15 надійшла від ДСА України скарга Левицького В. на дії працівників суду щодо відправки процесуальних документів по судовим справам. Було роз’яснено, що повідомлення про виклик до суду надсилається рекомендованим листом «судова повістка», а процесуальні документи по справах надсилаються простим поштовим відправленням.

2.     02.09.2015 року №2-Л-131/15 надійшла від ДСА України скарга Левицького В. на дії працівників суду. У відповіді було роз’яснення, що сторонам по справі для ознайомлення чи отримання процесуальних копій документів по справі необхідно звертатися до суду з письмовою заявою у робочі дні.

3.     07.09.2015 року №3-Д-132/15 надійшла скарга від Десятнікова М.І. на дії судді Роз’яснено стосовно оскарження дії судді – до ВКК суддів України.

4.     18.09.215 №2-П-138/15 надійшла від заявника Перцухова О.О. щодо бездіяльності посадових осіб стосовно не направлення до ВВС з розгляду цивільних та кримінальних  справ. У відповідь роз’яснено, що до суду першої інстанції не надходило ухвала ВВС України з розгляду цивільних та кримінальних  справ про витребування справи.

5.     19.10.2015 року №3-П-152/15 надійшла від ДСА України скарга Перцухова О.О. щодо бездіяльності посадових осіб. Пояснено що аналогічна скарга надходила та надавалася відповідь 25.09.2015 року.

Одеський окружний адміністративний суд Одеської області:

1.     14.08.2015 року №3-В-121/15 надійшла від ДСА України скарга Владіческу С. П. щодо дії працівників апарату. Згідно інформації керівника апарату відповідь заявнику була направлена відповідно вимог чинного законодавства.

2.     15.09.2015 року №2-В-135/15 надійшла від ДСА України скарга Владіческу С. П. на організацію діяльності суду стосовно зміни поштового відділення. На підставі відповіді керівника апарату суду були роз’ясненні обставини щодо змін поштових відділень вказаним судом.

3.     12.09.2015 року №2-В-150/15 надійшла від ДСА заява Владіческу С.П. стосовно надання роз’яснення відсутності символу - Державного Гербу України у залах судового засідання. На підставі інформації керівника апарату заявнику надана відповідь відповідно до норм ЗУ «Про судоустрій і статус суддів»

4.     15.09.2015 року 3-В-136/15 надійшла заява Владіческу С.П. на отримання інформації відправлення простої кореспонденції. Заявнику була надана відповідь відповідно Положення про територіальне управління.

Балтський районний суд Одеської області:

1.     25.09.2015 року №2-Л-139/15 надійшла від ДСА України скарга Левицького В.О. на дії працівників апарату суду стосовно надіслання повістки про виклик до суду. У відповідь роз’яснено , що на підставі ухвали суду заявникові відмовлено у задоволенні клопотання про залучення його у якості учасника судового процесу (третьої особи), тому повістка не направлялась.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області:

1.     01.10.2015 року №2-Ш-143/15 надійшла скарга Шаркевича С.В. на організацію роботи суду та судді Боярського О.О. На підставі відповіді керівника апарату було проведено службове розслідування, були направлені повістки, було роз’яснено про отримання заявником судових повісток та розміщення інформацію по справах на сайті суду та дошці об*яв, звернено увагу на отримання процесуальних документів та роз’яснено правомочій щодо дій та рішень суддей здійснюється ВКК суддів України.

Березівський районний суд Одеської області:

1.     14.09.2015 року №3-С-134/15 надійшла заява від Сокалюк В.П. на дії працівників апарату суду. Керівником апарату суду було проведено службове розслідування, працівнику апарату суду застосовані заходи дисциплінарного впливу у вигляді попередження  про неповну службові відповідність. Заявнику надана відповідь про результати проведення службової перевірки.

Комінтернівський районний суд Одеської області:

1.     05.10.2015 року №2-К-146/15 найшла скарга від прокуратури Одеської області за належністю від Коробцова В.В. щодо незаконних дій суддей Жовтан П.В., Рудницького В.А.та працівників апарату суду. Згідно інформації в.о. голови суду копія вироку вручено під час його оголошення, копії ухвал апеляційного суду направлялися тричі на адресу колонії.

Южний міський суд Одеської області:

1.     29.09.2015 року №2-Я-140/15 заява Ярошевського М.П. на дії працівників апарату суду щодо не направлення копії процесуальних документів та відправлення sms-повідомлень. в.о. керівника апарату роз’яснено, що судом винесено ухвали про судові доручення за місцем реєстрації заявника. Проведено оперативну нараду з працівниками суду щодо відправки sms-повідомлень учасникам судового процесу відповідно до законодавства.

Малиновський районний суд м. Одеси:

1.     09.10.2015 року №2-В-149/15 надійшла від ДСА України заява Владіческу О.В. на організацію діяльності суду стосовно не отримання послуг перекладача під час судового засідання. У відповідь роз’яснено, що ТУ складено договір з бюро перекладів «Орієнт» на виконання хвал суду. Керівнику апарату надіслано листа стосовно забезпечення організації забезпечення належної організації судового процесу по присутності перекладача на слуханні справ кримінального провадження.

Висновок: Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Одеській області відповідно до діючого законодавства  усі скарги (заяви) були розглянуті в терміни відповідно діючого законодавства та надані заявникам письмові відповіді. З огляду вище наведеного скарги (заяв) громадян можливо розподілити за наступними категоріями: - 9 скарг (заяв) надійшло на дії роботи суддів (Приморський районний суд м. Одеси – 5 скарги (заяви); Київський районний суд м. Одеси – 2 заяви (скарги); Комінтернівський районний суд Одеської області – 1 скарга (заява) Котовський міськрайонний суд – 1заява (скарга)). Усі 9 скарг були не обґрунтовані , та заявникам було надане роз’яснення відповідно положення про територіальне управління, ЗУ «Про звернення громадян», норм діючого законодавства.

18 скарг (заяв) на дії працівників суду (відправки процесуальних документів, викликів до суду) та організацію роботи суду ( не своєчасне надання копій судового рішення, видачі виконавчих листів). По цім скаргам (заявам) Приморський районним судом м. Одеси проводилась, 2 службових розслідування та оперативна нарада; 1 службова перевірка проводилась в Березівському районному суді; 1 службова перевірка проводилась в Білгород-Дністровському міськрайонному суді Одеської області; 1 оперативна нарада в Южному міському суді Одеської області.

Територіальним управлінням до судів були направлені листи ( від 31.08.2015 року № 2-10109/15, № 2-10108, від 02.09.2015 року № 2-10145/15, від 19.10.2015 №2-10717/15) головам Приморського районного суду м. Одеси, Малиновського районного судів м. Одеси, керівникам цих же судів щодо посилення контролю на діяльність працівників суду, організацію роботи апарату суду, недоліки роботи у суді.

З проведеного аналізу звернень громадян, кількості повторних звернень та питань, які порушуються громадянами у зверненнях, вбачається, що надходження звернень зумовлене необізнаністю громадян із матеріальним та процесуальним законодавством України. Більшість осіб (такі громадяни, як Кіркітан Д, Левицького В.О., Владіческу С.П, Владіческу О.В.) звертаються до суду з року в рік з одними і тими ж питаннями. Незважаючи на неодноразові роз’яснення положень закону в порядку вирішення питань процесуальним законодавством ці звернення повторюються. Позитивним фактором при цьому є прагненням громадян реалізувати і захистити свої права та інтереси; їх ставлення до суду як до органу, який покликаний захистити порушені, невизнані чи оспорюванні права, свободи та інтереси особи.

 

Відділ організаційного забезпечення

діяльності судів, судової статистики

та інформаційних технологій